Holistisk kroppsterapi

Holistisk kroppsterapi, somatisk integrering

ca 90 min 1100 kr, reducerat pris 900 kr

En metod utvecklad genom olika kroppsterapier och assisterad stretch som Yogamassage.

Genom ledd rörelse och att följa kroppens egna, endogena respons får sinnet utrymme att få kontakt och vara i fas med kroppen och kroppen får utrymme att justera sig enligt sin intelligens. Detta tillstånd är självläkande och terapeutiskt som behandlingen stödjer klienten till, och att fortsätta vistas längre vid även efter behandling. Under helkroppsbehandlingen kan även rösten användas som del av kroppen till hjälpmedel både av klient och terapeut. Röstens vibration fungerar som resonans inifrån och stödjer flödet av energi och andning/prana. Rösten är tillsammans med kroppen en egen intelligens som kommuniceras med i egenskap av sig själv som levande väsen.

Mer info och bokning:
mariahogbacke@hotmail.com
0736-850277