Somatic Movement

Somatic Movement är en metod som handlar om att återknyta kontakten i det neuromuskulära systemet, det vill säga förbättra kommunikationen mellan vår hjärna och våra muskler via våra nerver. Vi gör det genom långsamma, medvetna rörelser som syftar till att öka din kroppsmedvetenhet och till att kunna släppa på omedvetna spänningar och rörelsemönster som inte gagnar dig. Den är lugnande för nervsystemet och kan också beskrivas som meditation i rörelse. Du gör rörelserna på en mjuk matta och utgår hela tiden från din egen kropp och dina förutsättningar. Metoden möjliggör för dig att kunna upptäcka spänningar i din egen kropp innan de leder till smärta eller rörelseinskränkningar, och ger en verktygslåda med rörelser du sedan kan använda själv för att minska dessa spänningar och öka din rörlighet.

Annika Pahlén är sjukgymnast, utbildad i Somatic Movement, yogalärare och hängiven tangodansare. På Studio Touch håller hon  Somatic Movement-workshops, ibland även i kombination med tango (se under fliken DANS).